Obchodný názov firmy

Kontaktná osoba (meno + priezvisko)

Kontaktný email

Kontaktný telefón

Mám záujem o

Poznámka (doplňujúce informácie)

1. krok

Objednávka služieb virtuálneho sídla pre Vašu spoločnosť

Služba zahŕňa registračné sídlo a správu Vašej došlej korešpondencie

2. krok

Zaslanie návrhu zmluvy o virtuálnom sídle a zálohovej faktúry (na firmu alebo osobu) na Váš e-mail

3. krok

Uhradenie zálohovej faktúry prevodom, alebo vkladom na účet

4. krok

Pripravenie podkladov pre Vaše sídlo: súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla, kópia listu vlastníctva, vyúčtovacia faktúra a splnomocnenie na preberanie zásielok

V tomto momente budete mať všetky podklady potrebné na zápis registračného sídla (Klincová 35, 821 08 Bratislava) do Obchodného registra SR.

Po vykonaní zápisu registračného sídla do Obchodného registra SR začína naša kancelária plne spravovať korešpondenciu pre Vašu spoločnosť.

Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR – 50€

Povinnosť zápisu pre všetky existujúce s.r.o. do 31.12.2019