Kontaktný formulár

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správaVirtual Point Services s.r.o.

Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava

+421 948 428 143

office@virtualpoint.sk

Fakturačné údaje spoločnosti:

Virtual Point Services s.r.o.

Bajkalská 45G

821 05 Bratislava 

IČO: 52 443 671

Spoločnosť nie je platcom DPH

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I.,Oddiel: Sro, Vložka číslo: 138507/B.

 

Pracovný čas

Pondelok – Piatok 9:00 – 15:00

Streda 9:00 – 17:00

Informácie, Objednávky E-mail 9:00 – 17:00

 

Vaša adresa sídla bude:

Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava